Hindistan Hükümetinden KOBİ’lere İmalat Desteği

10 Ağustos 2020

Hindistan hükümetinin KOBİ’lerden sorumlu bakanı Nitin Gadkari, 10 Ağustos Pazartesi günü basına yaptığı açıklamada, belli bazı ürün gruplarının yurtiçinde imal edilmesi için teşvik sağlanacağını duyurdu. Desteklenmesi planlanan ürünlerin özellikle Çin’in dünya pazarında üstünlük elde ettiği bazı ürünler olduğu ve bu hamle ile söz konusu ürün gruplarındaki ithalat miktarlarının azaltılarak ihracat olasılıklarının ise arttırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bakan Gadkari telekonferans yoluyla basına yaptığı açıklamada, önceden belirledikleri bazı alanlarda yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek niyetinde olduklarını belirterek, yerel imalatçıları ve onlarla işbirliği yapacak yabancı ortak girişimleri destekleyeceklerini ve bu yolla Hindistan’da üretilecek malların küresel pazarlardaki payını yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı. Gadkari, Çin’in büyük pazar payına sahip olduğu birçok ürün gruplarının imalatı konusunda Hindistan’ın da çok önemli avantajlara sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Hindistan hükümeti son aylarda açıkladığı eylem planları kapsamında bir yandan özellikle imalat sektörünü ilgilendiren bir dizi teşvik tedbirlerini uygulamaya koyarken, diğer yandan da Çin’den ithal edilen bazı ürünlere kotalar getirdi. Hindistan’da yurtiçi üretime teşvik uygulanması planlanan ürün grupları arasında elektronik, medikal cihazlar ve ilaç sanayisinin yer aldığı belirtiliyor.

Kaynak: Reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü