İngiltere’de İmalat Sanayi Firmaları 2022 Yılına İyimser Bakıyor

10 Ocak 2022

İngiltere’de Make UK adlı İmalat Sanayicileri Organizasyonu tarafından 10 Ocak Pazartesi günü açıklanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, imalat sektöründe yer alan firmalar her ne kadar Brexit ve yükselen hammadde fiyatlarından şikayetçi olsalar da önümüzdeki dönem için üretim ve ticaret koşullarına ilişkin bakışlarının genel olarak iyimser olduğu bildirildi.

Make UK tarafından açıklanan verilerde, firmaların %73’ünün sektördeki ekonomik koşulların iyiye doğru gideceğine inandıkları ve %78’inin de 2022 yılında sektördeki üretim miktarında artış olacağını düşündükleri belirtildi.

Firmaları üçte ikisi ise, Brexit nedeniyle son iki yıldır işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ettiler. Şikayet edilen diğer konular arasında enflasyon ve girdi maliyet artışları en önemli başlıklar olarak ön planda yer aldı.

Verileri yorumlayan Make UK Yönetim Kurulu Başkanı Stephen Pipson, “son iki yıldır birçok olumsuz nedenin birleşmesiyle büyük bir türbülansa giren sanayi firmalarının halen göreceli olarak güçlü konumda olduklarını görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Brexit öncesinde operasyonlarının bir kısmını yurtdışından yürüten firmaların üçte birinden fazlasının bu operasyonların belli bölümlerini önümüzdeki iki yıl içerisinde tekrar İngiltere’ye taşıma niyetinde oldukları, firmaların yaklaşık yarısının ise üretimlerini tekrar İngiltere’ye taşımak gibi bir niyetleri olmadığı belirtildi.

İngiltere’de geçtiğimiz ay üretici fiyatları son yirmi yılın en yüksek seviyelerine ulaşmış ve bunun üzerine İngiltere Merkez Bankası politika faizini %0,25 oranında arttırmak zorunda kalmıştı.

Ayrıca, Ekim ayındaki resmi istatistik verilerine göre imalat sektöründeki üretimin pandemi, öncesindeki seviyelerin %2 kadar altında seyretmekte olduğu gözlemlenmişti.

Make UK tarafından yapılan tahminde, imalat sektöründeki büyümenin 2021 yıl sonu itibarıyla %6,9 ve 2022 yılında ise %3,3 olarak gerçekleşmesi öngörüldü.

Make UK tarafından yapılan bu sektör araştırmasının, 8 Kasım- 29 Kasım tarihleri arasında toplam 228 firma ile görüşülerek hazırlandığı belirtildi.

Kaynak: Reuters
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü