İngiltere’de Sanayi Sektörü Son On Yılın En Kötümser Günlerini Yaşıyor

22 Ekim 2019

İngiltere Sanayi Konfederasyonu tarafından üç ayda bir düzenli olarak yapılmakta olan sektör araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre, İngiltere’de imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların önümüzdeki dönem için kötümser bir bakış ortaya koydukları ve fabrika siparişlerindeki hızlı düşüşün en az yılsonuna kadar devam etmesini bekledikleri görüldü.

Sektör temsilcilerinin bu kötümser beklentilerine neden olarak Brexit konusundaki belirsizlik ve küresel ekonominin yavaşlamaya devam etmesi gösterildi.

Araştırmada toplanan veriler ışığında oluşturulan sektör genelindeki yıllık bazlı fabrika siparişleri tablosundaki dengenin, Temmuz ayında +10 değerinde iken Ekimde -10’a gerileyerek, 2009 Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye ulaştığı açıklandı.

Aylık bazlı sipariş tablosu dengesinin ise Eylül’de -28 iken Ekim ayında -37’ye gerilediği görüldü. Açıklanan bu veri, daha önce Reuters tarafından yapılan anket beklentilerinin de altında kalarak 2010 Mart ayından bu yana görülen en düşük seviye olarak kayda geçti.

Basına açıklama yapan Konfederasyonun baş ekonomistlerinden Rain Newton Smith, araştırma sonuçlarının gösterdiği üzere, sektördeki moral düzeyi, ihracat ve istihdam beklentilerinin 2008’de yaşanan son finansal krizden bu yana en düşük seviyelere indiğini söyledi.

Kaynak: Reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü