IRENA'ya göre, Net Sıfıra Ulaşmak İçin, 2030 Yılına Kadar Hedeflenen Yenilenebilir Enerji Kapasitesinin Mevcut Hedef Düzeyinin İki Katına Çıkması Gerekecek

11 Kasım 2022

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından Mısır'daki COP27 zirvesinde sunulan yeni bir rapora göre, 2050 yılına kadar iklim hedeflerine ulaşılması, bu on yılın sonunda alınacak önlemlere bağlı. Kuruluş, yenilenebilir enerjinin kullanılmayan potansiyelinin yeterince büyük olduğuna ve iklim hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir hedeflerin toplam kapasitesini 2030 yılına kadar 5,4'ten 10,8 terawatt'a iki katına çıkarmak gerektiğine dikkat çekiyor.

IRENA tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP27'de sunulan rapor, ulusal katkı beyanlarında belirlenen hedefler ile sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlamak için gereken küresel iklim hedefleri arasındaki farkı değerlendiriyor. Analiz, küresel ısınmayı sınırlamak için sera gazı emisyonlarının gerekli azaltımı konusunda belirlenen yenilenebilir kaynakların kullanımındaki kapasite artışı ve iklim hedeflerine ilişkin hükümetlerin taahhütlerini ve isteklerini karşılaştırıyor. Rapor, eğer mevcut gidişat sürdürülürse, yüzyılın sonuna kadar gezegenin 2,4 santigrat dereceye kadar ısınacağını gösteriyor.

IRENA ayrıca yenilenebilir kaynakların iklim için kolayca ulaşılabilir bir çözüm sunduğunu ancak bunun için acil önlem alınması gerektiğini belirtiyor. IRENA tarafından yapılan açıklamada, tüm sera gazı emisyonlarının neredeyse %75'inin enerji üretiminden kaynaklandığını, bu nedenle iklim kriziyle mücadele için yenilenebilir bir enerji sistemine acil geçiş yapılması gerektiği ifade edildi.

IRENA'nın yeni analizi, dünya ülkelerinin 2030 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan toplam kapasiteyi 5,4 TW'ye yükseltmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor. Ancak bu, IRENA'nın iklim hedeflerine ulaşmak ve yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceye kadar tutmak için ihtiyaç duyduğu 10.8 TW kurulu kapasitenin sadece yarısı düzeyine tekabül ediyor. IRENA'ya göre, net sıfıra ulaşmak için, 2030 yılına kadar hedeflenen yenilenebilir enerji kapasitesinin mevcut hedef düzeyinin iki katına çıkması gerekecek. IRENA'nın raporuna göre, iklim hedefi kolayca ulaşılabilir konumda çünkü yenilenebilir enerji büyümesi için mevcut hedefler, son iki yılda elde edilen sonuçların ve yeni kurulu kapasitenin gerisinde kalıyor.

Kaynak: Balkan Green Energy News
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü