Karbon Emisyonlarının Azaltılması Ekonomiye Katkı Sağlayacak

02 Temmuz 2020

Bilim insanları, iklim krizinin bugün insanlığın karşılaştığı en acil konulardan biri olduğu üzerinde mutabıklardır. Bilindiği üzere, küresel sıcaklıklar sanayi öncesi dönemden bu yana 1 derece artmış ve mevcut politikalar altında, yüzyılın sonunda 3,1-3,7C artması beklenmektedir. Sorunun bir sonucu olarak, karbon emisyonları yaklaşık 100 yıl boyunca atmosferde kalacak ve bunun %80'i 20-200 yıl boyunca okyanuslara karışacaktır.
 
Diğer yandan, krizin sadece çevre için değil, ekonomi için de etkileri olduğu görülmektedir. Ancak bulgular sanılanın aksine, karbon emisyonlarının azaltılmasının sadece iklime ve sağlığa değil aynı zamanda ekonomiye de fayda sağlayacağını göstermektedir.
 
Kaynak: earth.org web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü