Önümüzdeki 20 Yılda Yerkürenin Nükleer Enerji Kullanımı Uranyum Madenciliğinin Büyümesini Gerektirir Biçimde Artacak

09 Eylül 2021

Yerküre Nükleer Birliği-YNB (Yerküre Nükleer Birliği, nükleer enerjiyi güdüleyen, ayrıca küresel nükleer enerji endüstrisini oluşturan firmaları destekleyen uluslararası sivil toplum örgütüdür. Birlik 1975 yılında kurulmuş olup merkez ofisi İngiltere’nin başkenti Londra’dadır. Ç.N.), nükleer enerji üretim kapasitesinin tüm yerkürede önümüzde 20 yıl içerisinde yıllık %2,6 oranında artacağını öngörmekte. Sözkonusu öngörü Birliğin bugün (09/09/2021) yayınlanan “Nükleer Yakıt Raporu: İstem ile Sunumun Erişilebilirliği için Küresel Senaryolar 2021-2024” adlı raporunda yer alıyor.

Günümüzde nükleer enerji, küresel ölçekte üretilen elektriğin yaklaşık %10’unu üretirken, nükleer enerjinin kullandığı teknoloji, karbon salınımı sıfıra yakın bir teknoloji olduğundan tüm enerji üretimi içerisindeki payının artması bekleniyor. Kapasite olarak, içinde bulunduğumuz yılın ortası itibariyle 442 reaktör tarafından 394 cigavat nükleer enerji üretilirken 57 reaktörün yapımı sürmekte.

Nükleer enerji kapasitesinin yıllık %2,6 oranında büyümesi, raporun “referans senaryosundaki” öngörüyü oluşturuyor. Öngörü sonucuna göre, toplam nükleer enerji kapasitesi 2030 yılına kadar 439 cigavat, 2040 yılına kadar ise 615 cigavat olacak. “Düşük senaryo”da kapasite konusunda daha düşük oranda artış görülürken ancak yine de öngörülen dönem içerisinde artışın düzenli olacağı belirtiliyor. “Üst senaryo”da ise 2030 yılında 521 cigavata, 2040 yılında 839 cigavata yükselecek nükleer enerji kapasitesi öngörülüyor.

Sözkonusu rakamlar, nükleer enerji kapasitesine, Rus tasarımı olan KLT-40S modeli reaktörlerin dışındaki küçük modüler reaktörlerin (KMR) olası katkılarını içermemekte. KLT-40S modeli reaktörlerden ikisi yüzer nükleer santral olan Akademic Lomonosov ile üretime katıldı. Rapor KMR’leri gözardı etmemekte ancak onları “nicelik” olarak değil “nitelik” olarak incelemekte.  
  
Kaynak: Miningweekly
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü