Otomobile Olan Zayıf Talep Almanya’da Sanayi Sektörünün Payını Azalttı

20 Şubat 2019

Alman mallarına olan uluslararası talebin zayıflaması ve otomobil endüstrisinin yeni emisyon standartlarını karşılamada zorlanması, Almanya'nın toplam katma değerindeki imalat payının(%23,2), 2018'de 2013'ten bu yana ilk kez düşmesine neden oldu.
 
Avrupa’nın en büyük sektöründe on yıl süren bir yükselişe neden olan Almanya, şimdi yeni gelişen dijital teknolojilerde avantajlı durumda olan Çin’deki ve Silikon Vadisindeki firmaların rekabetiyle karşı karşıyadır. Almanya’daki bu gerilemeye katkıda bulunan diğer bir faktör ise büyük bir nakliye yolu olan Ren Nehrindeki düşük su seviyesidir. Su seviyesindeki azalma nehir üzerindeki tedarik zincirini sekteye uğratmıştır.
 
Kaynak: Euronews web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü