Peptisit Kullanımı Kuş Türlerinin Azalmasına Yol Açıyor

13 Ağustos 2020

Nature Sustainability'de yayınlanan bir araştırmaya göre, popüler pestisitler ABD'de kuş türlerinin endişe verici bir oranda azalmasına neden olmaktadır. Çalışmanın yazarlarından biri ve Urbana-Champaign'deki Illinois Üniversitesi Sürdürülebilirlik, Enerji ve Çevre Enstitüsü Araştırma Direktörü olan Madhu Khanna, bir ABD ilçesinde tohum kaplama pestisitinin kullanımındaki 100 kg'lık artışın, çayır kuşları popülasyonundaki %2,2'lik düşüşle bağlantılı olduğunu ifade etmiştir. Neonikotinoid olmayan pestisit kullanımının ise söz konusu kuş popülasyonundaki azalmanın sadece % 0,05'lik düşüşüyle bağlantılı olduğunu ifade etmiştir.
 
ABD ve Kanada, ekim alanlarının genişletilmesi ve pestisit kullanımı nedeniyle 1970 yılından bu yana kuş popülasyonlarının %29'unu kaybetmiştir. Khanna, iklim değişikliği kötüleştikçe ve mevcut habitatları değiştirdikçe kuş popülasyonlarının azalmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etmiştir.
 
Araştırmacılar, 2008-2014 döneminde, neonikotinoidler nedeniyle serçeler ve baykuşlar da dahil olmak üzere çayır kuşlarının popülasyonunun yılda % 4, böcek yiyen kuşların ise yılda %3 azaldığını tahmin etmektedirler.
 
Kaynak: theguardian web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü