Şu Anda Su Kıtlığı Olan Ülkeler

13 Ocak 2022

Nüfus artışı ve iklim değişikliği su kıtlığının başlıca sebepleridir. Yine de, hükümet politikalarının su temini üzerindeki etkisini genellikle ihmal ediyoruz. Politikacılar suyun kıymetini fark etmeye başladılar ama uyguladıkları politikalar diğer toplumların çıkarlarına zarar verebilir.

Su kıtlığı, dünya nüfusunun artışıyla doğrudan ilişkili olan tatlı su arzının su talebini karşılamaya yetmediği bir durumdur. Dünya Kaynakları Enstitüsü, ülkeleri su streslerine göre sıralamış ve onları beş farklı düzeyde sınıflandırmıştır: aşırı yüksek, yüksek, orta-yüksek, düşük-orta ve düşük temel su stresidir. Son derece yüksek temel su stresinden muzdarip kategoride 17 ülke listelenmiştir – Katar, İsrail, Lübnan, İran, Ürdün, Libya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Eritre, Birleşik Arap Emirlikleri, San Marino, Bahreyn, Hindistan, Pakistan, Türkmenistan, Umman ve Botsvana. Sözü edilen ülkelerden 12'si çöl iklimi ve artan su talebi nedeniyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yer almaktadır.

Tuzdan arındırma gibi teknolojiler geliştirerek su arzını artırmak ve suyu sorumlu kullanmak, su kıtlığına son vermek için çok önemlidir. Bununla birlikte, jeopolitik ile yüksek korelasyonu nedeniyle sorun çok daha karmaşıktır ve bu genellikle belirleyici bir faktör olarak göz ardı edilmiştir. Ancak su ile ilgili çatışmaların sayısı son birkaç yılda artmıştır.

Kaynak: earth.org
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü