Tangshan Sarı Alarm İlan Etti

17 Ocak 2020

Kuzey Çin’in Hebei eyaletindeki Tangshan kentinde çelik üreticileri, yerel hükümetin, havadaki kirliliğin hava kalitesini geçici olarak olumsuz etkilediğini gösteren sarı alarm ilan etmesine rağmen şu anda göreceli olarak normal üretimlerini sürdürüyorlar.

15 Ocak’ta Tangshan ili devlet resmi web sitesinde yayınlanan bildiride, hava kalitesi konusundaki tehlikenin düzeyine göre kırmızı alarmdan sonra ikinci sırada gelen ve yerel çelik üreticilerinin üretim faaliyetlerini yavaşlatmalarını da içeren tüm ilgili acil durum önlemlerinin alınması gerektiğini belirten sarı alarm durumu ilan edilmişti.

Kaynak: Steelguru web sitesinden tercüme edilmiştir.
YayInlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü