Uluslararası Enerji Ajansı, Kanada’nın, Karbon Salınımı Vaatlerine Sadık Kalması Durumunda Küresel Düzeyde Kilit Petrol Sağlayıcısı Olabileceğini Belirtiyor

14 Ocak 2022

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Perşembe günü (13/01/2022) yaptığı açıklamada, yerkürenin dördüncü büyük petrol üreticisi olan Kanada'nın, karbon salınımlarını keskin bir biçimde azaltacağı yolundaki sözlerine bağlı kalması durumunda, önümüzdeki yıllarda önemli bir küresel sağlayıcı olabileceğini belirtti.

Ajans, Kanada'nın enerji politikalarına ilişkin 2015'ten bu yana ilk kez yaptığı incelemesinde, önemli bir enerji üreticisi, tüketicisi ve dışsatımcısı olarak Kanada’nın rolünün, karbondan arındırma hedeflerine ulaşma konusunda "hem zorluklar hem de fırsatlar" sunduğunu dile getirdi.

Başbakan Justin Trudeau'nun liberal ülke yönetimi, karbon çıktısını 2030 yılına kadar 2005 yılı düzeylerinin %40 - %45 oranında altına çekme ve 2050 yılına kadar da net sıfır karbon salınımına ulaşma sözü vermişti. Enerji, Kanada'nın gayri safi yurtiçi hasılasının %10'unu oluştururken petrol ile gaz, ülkenin sera gazı salınımlarının %26'sından sorumlu ürünler olmaları nedeniyle bu ürünleri içeren sektörü, ülke ekonomisinin en çok salınım yayan sektörü yapıyor.

Ajans direktörü Fatih Birol, Kanada'nın bugüne kadarki karbon salınımlarını azaltma çabalarını överken diğer yandan daha fazla çalışmaya gereksinim olduğuna da vurgu yaptı.

Birol, düzenlediği basın toplantısında, "İklim sorunumuzla mücadele söz konusu olduğunda Kanada, tüm petrol üreten ülkeler arasında kesinlikle en üst ligdedir.” yorumunda bulunurken "Sözkonusu stratejilerin uygulandığını görmek istiyoruz." diye de ekledi.

Birol, 2050 yılına kadar net sıfır karbon salınım hedeflenirken bile yerkürenin petrol ile gaza gereksinimi olacağını, dolayısıyla petrol ile gaz üretiminin güvenilir ülkelerde, olanaklar elverdiği kadar temiz bir biçimde üretilmesinin planlandığını belirterek, bu konuda Kanada'nın altını çizdi.

Kaynak: Miningweekly
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü