Vietnam’ın Gelişen Enerji Sektöründe Kömürün Egemenliği Sürüyor, Ancak Yenilenebilir Enerji Üretimi de Büyümede

24 Mayıs 2019
100 milyona yaklaşan nüfusu ve yıllık %7 dolayındaki GSYİH büyüme oranıyla Vietnam, bugün yaklaşık 47.000 megawatt (MW) olan enerji üretiminin 2020 yılına kadar 60.000 MW’a, 2030 yılına kadar ise 129.500 MW’a yükseltilmesi gerektiğini öngörüyor.   

Bu hedefleri gerçekleştirmek için Vietnam’ın 2025 yılına kadar enerji üretimine komşu ülke Tayland’ın toplam kurulu kapasitesinden daha fazlasını eklemesi gerekecek, dolayısıyla ülkenin elektrik enerjisi sektörü 2020’lerin ortalarına gelindiğinde İngiltere’den daha büyük olacak.

Singapur merkezli Sierra Vista Kaynakları adlı emtia danışmanlığı şirketinin yönetici müdürü Pat Markey “Vietnam, kömür endüstrisi için (Enerji üretiminde kullanılan kömür. Ç.N.) büyük bir büyüme öyküsü. Kömür istemi son derece güçlü olacak.” yorumunda bulundu.

Diğer yandan Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Cao Quoc Hung, bu ayın başlarında Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında “Vietnam’ın öncelikli hedeflerinden biri çevreyi korumak ve elektrik enerjisi üretiminde geleneksel kaynaklara bağımlılığı kademeli olarak azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmektir.” demişti.

Hava kirliliğinde çok hızlı yükselişle yüz yüze gelinmesi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yenilenebilir enerji üretimi için teşvikler sunmaya başladı, oysaki günümüze gelinceye kadar yenilenebilir enerjinin Vietnam enerji sektöründeki rolü çok küçüktü.

Ancak, gümrük verilerine göre, Vietnam’ın kömür dışalımı bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı döneminin rakamı olan 13,34 milyon tondan iki kat fazla artış gösterdi.

Kaynak: Reuters web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü