Yeni Bir Çalışmaya Göre AB Ülkeleri Halen Fosil Yakıt Kullanan Endüstrilere Fırsat Yaratmaya Devam Ediyor

09 Eylül 2019

AB üyesi ülkeler 2020 yılına kadar fosil yakıt kullanan endüstrilerde vergi indirimlerini ve yatırımları sınırlamak istediklerini söylemişlerdi, ne var ki, yeni bir çalışma, üye ülkelerin sözkonusu sektörlere milyarlarca Euro sağladıklarını ortaya çıkardı.

İklim değişikliği ile ilgili Avrupa’daki birkaç sivil toplum örgütünden uzmanlar AB ülkelerinin enerji ve iklim planı taslaklarını inceledi. Taslak planların, fon sağlamak, fiyat düzenlemeleri, vergi indiriminden yararlandırmak gibi fosil yakıt desteklerini ve kömür, petrol ve doğal gaz gibi yakıtlara yapılan yatırımları Komisyon’a rapor etmesi gerekiyor.

Uluslararası İklim Değişikliği Paneli, bu tür yakıtların tüketilmesinin atmosferdeki sera etkisini artırarak küresel iklim değişikliğine neden olduğunu açıklamıştı.

Avrupa İklim Hareketi Ağı, Hollanda Dünya Dostları ve Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü gibi sivil toplum örgütleri tarafından yapılan yeni çalışmaya göre en az beş AB ülkesi fosil yakıt kullanan endüstriler için yeni fonlar ya da vergi indirimleri getirmeyi düşünüyor.

Bir diğer altı AB ülkesi taslak enerji planlarında fosil yakıtlar için herhangi bir fon ya da vergi indirimi desteği olmadığını iddia ederken sivil toplum örgütleri tersine, olduğunu savunuyor.

Kaynak: Euronews web sitesinden özetlenerek tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C.Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü