Yerkürenin En Büyük Güneş Enerjisi+Batarya Tesislerinden Biri Olacak Projenin Yapımı Başlıyor

21 Temmuz 2022

Norveçli yenilenebilir enerji firması Scatec ASA, Güney Afrika'nın Northern Cape Eyaletinde üç Kenhardt projelerinin yapımına başlıyor.

Scatec, Güney Afrika'nın yenilenebilir enerji kalkınma programı olan Risk Azaltımı Amacıyla Bağımsız Enerji Üreticisi Edinimi Programı (RAABEÜEP) kapsamında finansal olanağa ulaştığına göre artık projenin yapımına başlayabilir.

Proje yaşama geçtiğinde güneş enerjisinden toplam 540 megavat elektrik enerjisi üretim kapasitesine ve 1.140 megavat/saat başına 225 megavat pil depolama kapasitesine sahip olacak.

Ayrıca proje yaşama geçmesi durumunda 20 yıl süreli bir Güç Satın Alım Anlaşması kapsamında Kenhardt bölgesine 150 megavat taşınabilir güç sağlayacak.

Scatec firmasının tepe yöneticisi Terje Pilskog, "Bu proje türünün ilk örneği olurken ayrıca güneş enerjisinden elektrik üretimi artı pil üretiminde yerkürenin en büyüklerinden biri olacak. Güney Afrika ekonomisi ile birlikte yeşil enerji sektörüne de büyük katkı sağlayacak bu benzersiz, heyecan verici projenin yapımına başlamak için sabırsızlanıyoruz." açıklamasını yaptı.

Proje, yaklaşık 16,4 milyar Güney Afrika Randı (962 milyon ABD Doları) tutarındaki toplam yatırım harcamasıyla Scatec firmasının tarihindeki en büyük yatırım olacak.

Firmanın Sahra Altı Afrikası’ndan sorumlu Genel Müdürü Jan Fourie, “Proje, yenilenebilir enerji ediniminde önemli bir kilometre taşıdır.” derken “sektörün çok gereksinim duyulan kapasitesinin elektrik şebekesine aktarılması konusunda da güvenilirliğini kanıtlamaktadır.” diye de ekliyor.

Firma, projedeki öz sermayenin %51'ine sahip olurken ortağı durumundaki ülkenin yerli firması H1 Holding ise %49 paya sahip olacak.

Güney Afrika şu günlerde tüm ülke genelindeki elektrik enerjisi dağıtım istasyonlarında biriken aşırı elektrik yükünü azaltmak amacıyla belirli bölgelerde elektriğin süreli olarak kesilmek zorunda kalınması sorunuyla uğraşıyor.

Ülkede bakım sorunları ile birlikte çalışanların greve gitmeleri son zamanlarda durumu daha da kötüleştirirken ülke yönetimini de yenilenebilir enerji kaynağı projelerini hızlandırmak için harekete geçmeye zorluyor.

Kaynak: world-energy
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü