Avusturya’nın 2019 Yılı Ocak – Ağustos Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %+2,8, İthalat %+3,0)

13 Aralık 2019

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2019 yılı Ocak – Ağustos döneminde Avusturya 101,94 milyar Avro ihracat, 105,81 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın genel ihracatı %2,8 oranında artarken, genel ithalatı da %3,0 oranında artmıştır.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 1,17 milyar Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 757,05 milyon Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %8,3 artış kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %18,3 oranında gerileme gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,1’ini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,7’sini oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 414 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği