Avusturya’nın 2019 Yılı Ocak – Mart Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %+4,4, İthalat %+4,7)

12 Haziran 2019

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2019 yılı Ocak – Mart döneminde Avusturya 39,08 milyar Avro ihracat, 40,19 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yıla göre Avusturya’nın genel ihracatı %4,4 oranında artarken, genel ithalatı da %4,7 oranında artmıştır.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 418,99 milyon Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 296,04 milyon Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %3,3 artış kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %8,8 oranında gerileme gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,0’ini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,8’ini oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 123 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği