Avusturya’nın 2020 Yılı Ocak Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %-3,8, İthalat %-5,1)

12 Mayıs 2020

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2020 yılı Ocak döneminde Avusturya 12,22 milyar Avro ihracat, 12,56 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın genel ihracatı %3,8 oranında gerilerken, genel ithalatı da %5,1 oranında gerilemiştir.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 146,97 milyon Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 101,34 milyar Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %2,0 artış kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %19,4 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,2’sini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,8’ini oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 46 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği