Avusturya’nın 2020 Yılı Ocak – Nisan Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %-9,3, İthalat %-11,3)

13 Temmuz 2020

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2020 yılı Ocak – Nisan döneminde Avusturya 47,37 milyar Avro ihracat, 47,97 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın genel ihracatı %9,3 oranında gerilerken, genel ithalatı da %11,3 oranında gerilemiştir.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 525,54 milyon Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 412,73 milyar Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %6,9 gerileme kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %6,9 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,1’ini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,9’unu oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 113 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği