Avusturya’nın 2020 Yılı Ocak – Şubat Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %-4,9, İthalat %-6,3)

29 Mayıs 2020

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2020 yılı Ocak – Şubat döneminde Avusturya 24,41 milyar Avro ihracat, 24,89 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın genel ihracatı %4,9 oranında gerilerken, genel ithalatı da %6,3 oranında gerilemiştir.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 292,00 milyon Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 213,66 milyar Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %3,6 artış kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %16,3 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,2’sini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,9’unu oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 78 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği