Avusturya’nın Revize Edilmiş 2018 Yılı Dış Ticaret Rakamları (İhracat %+5,7, İthalat %+5,8)

05 Temmuz 2019

Avusturya İstatistik Kurumu revize edilmiş dış ticaret verilerine göre, 2018 yılında Avusturya 150,07 milyar Avro ihracat, 156,06 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yıla göre Avusturya’nın genel ihracatı %5,7 oranında artarken, genel ithalatı da %5,8 oranında artmıştır.
 
Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 1,67 milyar Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 1,32 milyar Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yıla göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %8,5 artış kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %0,8 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,1’ini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,9’unu oluşturmuştur.
 
Söz konusu 12 aylık dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 352 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.
 
Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği