2018 Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi Hakkında

29 Ocak 2019

Azerbaycan'da 2018 yılında tüketim ürünleri ve hizmet fiyatları 2017 yılı ile kıyaslandığında %2,3 oranında; aynı zamanda, gıda, içecek ve tütün ürünlerinin fiyatları %1,7, gıda dışı ürünlerin fiyatları %2,6, halka yönelik hizmet fiyatları ise %2,7 oranında artmıştır.

Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği