2018 Yılı Turizm Sektörü Hakkında

29 Ocak 2019

2018 yılında Azerbaycan'a dünyanın 196 ülkesinden 2.849,6 bin kişi ziyaret etmiş olup, bu rakam 2017 yılına kıyasla %5,7 artmıştır. Gelenlerin %30,9'u Rusya, %21,4'ü Gürcistan, %10,2'si Türkiye, %8,5'i İran, %3,3'ü BAE, %2,6'si Suudi Arabistanı, %2,4'ü Irak, %2,0'si Ukrayna, %1,4'ü İsrail, %17,2'si diğer ülke vatandaşları, %0,1'i ise vatandaşlığı olmayan kişiler olmuştur. Gelenlerin %66,1'i erkekler, %33,9'u ise kadınlardan oluşmaktadır.
2018 yılında diğer ülkelere giden Azerbaycan vatandaşlarının sayısı bir önceki yıla göre %19,5 oranında artarak 4.908,1 bin kişi olmuştur. Ülke vatandaşlarının %33,6'si İran'a, %29,2'si Gürcistan'a, %18,9'u Rusya'ya, %12,3'ü Türkiye'ye, %1,4'ü Ukrayna'ya, %0,9'u BAE'ne, %3,7'si ise diğer ülkeleri ziyaret etmiştir. Ziyaret edenlerin %65,3'ü erkekler, %34,7'si ise kadınlar olmuştur.
Bu dönemde, İran'a giden Azerbaycan vatandaşlarının sayısı %71,8, Gürcistan'a gidenlerin sayısı %4,2, Türkiye'ye gidenlerin sayısı %0,9, Rusya'ya gidenlerin sayısı %0,3 oranında artmıştır.

Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği