2018 Yılında Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru Yük Taşımaları Hakkında

11 Şubat 2019
2018 yılında Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridorunun (TRACECA) Azerbaycan kısmındaki yük taşımalarının hacmi 52,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bunun 33,2 milyon tonu (%63,1) karayolu, 12,6 milyon tonu (%23,9) demiryolu, 6,9 milyon tonu (%13,0) suyolu taşımacılığı ile yapılmıştır.
Adıgeçen ulaşım koridorundan yapılan taşımaların %17,7'sini (9,3 milyon ton) transit yükler oluşturmuştur.

Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği