Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun Gümrük Vergi Oranları Değişikliği ile İlgili Kararı

15 Temmuz 2019

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 17 Kasım 2017 tarihli ve 500 sayılı Kararı ile onaylanmış "Azerbaycan Cumhuriyetinin gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP), ithalat gümrük vergi oranları ve ihracat gümrük vergi oranları"nda değişiklikler edilmesine ilişkin Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 12 Temmuz 2019 tarih ve 300 sayılı Kararına göre, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00 ve 2711 13 97 00 (propan ve bütan) GTİP bazlı ürünlerin Azerbaycan'a ithalatında uygulanan %15 gümrük vergi oranı %0 olarak belirlenmiştir.
Sözkonusu Karar, yayımı tarihinden itibaren 30. gün yürürlüğe girer.

Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği
Kaynak: Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu