Azerbaycan'ın 2019 Yılı 6 Aylık Dönemi GSYİH Hakkında

16 Temmuz 2019

Azerbaycan'ın 2019  yılı Ocak-Haziran döneminde GSYİH'sı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,4 artarak 37.825,2 milyon Manata (22.250,1 milyon Dolar) ulaşmıştır. Söz konusu dönemde kişi başına düşen GSYİH 3.828,1 Manat (2.251,8 Dolar) olmuştur.
2019  yılı Ocak-Haziran döneminde GSYİH'nın petrol dışı sektöründeki üretimi %3,2, petrol sektöründe ise %1,3 oranında artmıştır.

Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği