Azerbaycan'ın 2019 Yılı 6 Aylık Dönemi Sanayi Üretimi Hakkında

16 Temmuz 2019

Azerbaycan'ın sanayi müesseseleri ve bu sektörde faaliyet gösteren işadamları tarafından 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 23,6 milyar manat değerinde (13,9 milyar dolar) sanayi ürünü üretilmiş olup, bu rakam 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %1,8 artmıştır. Sanayinin petrol dışı sektöründe mahsul üretimi %15,7 oranında artmıştır.
Sanayi ürününün %69,5'i maden sektöründe, %25,6'sı imalat sektöründe, %4,2'si elektrik enerjisi, gaz ve buhar üretimi ve dağıtımı sektöründe, %0,7'si su teçhzatı, atıkların temizlenmesi ve imalatı sektöründe üretilmiştir.
Maden sektöründe petrol hasılatı %3,0 azalmış, doğal gaz hasılatı ise %35,0 oranında artmıştır.

Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği