Azerbaycan'ın 2020 Yılı Ocak-Mart Dönemi GSYİH Hakkında

04 Mayıs 2020

Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi tarafından yayımlanan verilere göre, Azerbaycan'ın 2020 yılı Ocak-Mart döneminde GSYİH'sı 2019 yılının aynı dönemine göre %1,1 artış göstererek 18.321,1 milyon Manata (10.777,1 milyon Dolar) ulaşmıştır. Kişi başına düşen GSYİH 1.840,2 Manat (1.082,5 Dolar) olmuştur. Söz konusu dönemde GSYİH'nın petrol dışı sektöründeki üretimi %3,5 artmış, petrol-gaz sektöründe ise %2,1 oranında azalmıştır.
GSYİH'nın %40,2'si sanayi, %10,7'si ticaret ve ulaşım araçlarının tamiri, %6,9'u ulaştırma ve depo, %4,9'u inşaat, %3,2'si tarım, orman ve balıkcılık, %2,2'si turizm, %2,0'si telekomünikasyon ve bilişim, %19,7'si ise diğer sektörlerde üretilmiş olup, vergiler ise GSYİH'nın %10,2'sini teşkil etmiştir.


Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği