Azerbaycan'ın 2020 Yılı Ocak-Mart Dönemi Sanayi Üretimi Hakkında

04 Mayıs 2020

Azerbaycan'ın sanayi müesseseleri ve bu sektörde faaliyet gösteren işadamları tarafından 2020 yılı Ocak-Mart döneminde 10,6 milyar manat değerinde (6,2 milyar dolar) sanayi ürünü üretilmiş olup, bu rakam 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %0,8 artmıştır. Sanayinin petrol dışı sektöründeki üretimi %23,0 oranında artmıştır.
Sanayi ürününün %65,5'i maden sektöründe, %28,4'ü imalat sektöründe, %5,4'ü elektrik enerjisi, gaz ve buhar üretimi ve dağıtımı sektöründe, %0,7'si su teçhzatı, atıkların temizlenmesi ve imalatı sektöründe üretilmiştir.
Maden sektöründe petrol hasılatı %3,9 azalmış, doğal gaz hasılatı ise %15,3 oranında artmıştır.


Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği