Azerbaycan'ın Dış Ticaret Verileri - 2018

11 Şubat 2019

Azerbaycan 2018 yılında 185 ülke ile dış ticaret faaliyetinde bulunarak, 113 ülkeye ihracat, 178 ülkeden ise ithalat gerçekleştirmiştir.
Bu çerçevede, 2018 yılında Azerbaycan’ın ithalatı 11.465,0 milyon ABD Doları, ihracatı 20.290,9 milyon ABD Doları ihracat olmak üzere toplam 31.755,9 milyon ABD Doları değerinde bir dış ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir. 2017 yılına göre, ülkenin dış ticaret hacmi %30,9, ihracatı %31,1, ithalatı ise %30,5 artmıştır.
Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi verilerine göre, 2018 yılında Azerbaycan ihracatının %30,2'si İtalya, %9,4'ü Türkiye, %6,7'si İsrail, %4,8'i Çek Cumhuriyeti, %4,2'si Hindistan, %4,0'ü Almanya, %3,7'si Tayvan, %3,4'ü Rusya, %3,1'i Kanada, %3,1'i Endonezya, %2,7'si Portekiz, %2,5'i Gürcistan, %2,3'ü Fransa, %2,0'si İspanya, %17,9'u ise diğer ülkelerle gerçekleştirilmiştir.
Bu dönemde, ülke ithalatının %16,4'ü Rusya, %13,8'i Türkiye, %10,4'ü Çin, %5,8'i Almanya, %4,6'sı ABD, %4,5'i İsviçre, %4,1'i Ukrayna, %3,6'sı İran, %3,3'ü Japonya, %3,0'ü İtalya, %2,3'ü İngiltere, %28,2'si ise diğer ülkelerle gerçekleştirilmiştir.
2018 yılında Azerbaycan'dan 1.689,2 milyon ABD Doları değerinde petrol dışı ürünler ihraç edilmiş olup, 2017 yılına göre %9,8 oranında artış kaydedilmiştir.

Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği