Azerbaycan'ın Dış Ticareti - 6 aylık veriler

19 Ağustos 2019
2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Azerbaycan 177 ülke ile dış ticaret faaliyetinde bulunarak, 103 ülkeye ihracat, 164 ülkeden ise ithalat gerçekleştirmiştir.
Sözkonusu dönemde Azerbaycan’ın ithalatı 7.015,6 milyon ABD Doları, ihracatı 9.850,6 milyon ABD Doları olmak üzere toplam 16.866,2 milyon ABD Doları değerinde dış ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir.
Azerbaycan ihracatının ülkeler itibariyle dağılımı incelendiğinde, %28,1'i İtalya, %12,4'ü Türkiye, %6,9'u Çin, %6,3'ü Hindistan, %5,7'si Almanya, %5,5'i İsrail, %4,3'ü İspanya, %3,8'i Rusya, %3,3'ü Çek Cumhuriyeti, %3,2'si Gürcistan, %2,6'sı Fransa, %2,3'ü İngiltere, %15,6'sı ise diğer ülkelerle gerçekleştirilmiştir.
Azerbaycan ithalatının ülkeler itibariyle dağılımı incelendiğinde, %14,4'ü İsviçre, %14,3'ü Rusya, %9,7'si Türkiye, %8,4'ü Çin, %5,9'u ABD, %5,6'sı Kanada, %4,7'si Almanya, %4,1'i İran, %3,1'i Ukrayna, %2,9'u Avusturalya, %2,5'i İtalya, %1,9'u Fransa, %1,8'i Kazakistan, %20,7'si ise diğer ülkelerle gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği