Azerbaycan'ın Nüfusu - 2020

13 Şubat 2020

2019 yılında Azerbayan'ın nüfusu 85.651 kişi veya %0,9 oranında artarak 1 Ocak 2020 tarihine 10.067.108 kişiye ulaşmıştır. Nüfusun %52,8'i şehirlerde, %47,2'si köylerde yaşamakta olup, %9,9'u erkek, %50,1'i ise kadınlardan oluşmaktadır.
Ülke genelinde 1 km2 alana düşen kişi sayısı 116 olmuş, bu gösterge Bakü (1072 kişi), Lenkeran (156 kişi), Abşeron (155 kişi) bölgelerinde ülke genelinden yüksek olmuştur.

Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği