"Elet Serbest Ticaret Bölgesinin Kurulması Hakkında" Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Kararı

27 Mayıs 2020

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 22 Mayıs 2020 tarihinde "Elet Serbest Ticaret Bölgesi'nin Kurulması ve Faaliyetinin Organize Edilmesi Hakkında" Karar imzalamıştır. Karar'a göre, Elet Serbest Ticaret Bölgesi (Serbest Bölge) ve Serbest Bölgenin yetkili kurumu oluşturulmuştur. Bakü şehri Garadağ rayonunun söz konusu Karar'la belirlenen arsaları Elet Sebest Ticaret Bölgesinin alanı olarak belirlenmiştir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ve Serbest Bölge yetkili kurumu, "Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı" alanının Elet Serbest Ticaret Bölgesine dahil edilmesi, Serbest Bölge yetkili kurumunun idari ve hukuki altyapısının oluşturulması hususlarında görevlendirilmiştir.
Elet Serbest Ticaret Bölgesinde girişimcilik faaliyetinde bulunmak için Azerbaycan'ın diğer bölgelerinden farklı bir ortam oluşturulacaktır. Burada gümrük vergisi dahil hiç bir vergi alınmayacak, lisans işlemleri, tüm hizmetler ve kontrol mekanizması iç kurallarla belirlenecektir. En önemlisi, bu bölgedeki anlaşmazlıklar Azerbaycan mahkemeleri tarafından değil, iç kurumlar tarafından halledilecektir.
Elet Serbest Ticaret Bölgesi, Serbest Bölge yetkili kurumu tarafından belirlenecek iç kurallarla yönetilecek olup, söz konusu kurallar uluslararası uygulama ve standartlara uygun olarak hazırlanacaktır.
Elet Serbest Ticaret Bölgesinde faaliyet gösteren tüzel kişilere yönelik herhangi bir millileştirme, müsadere veya özel mülkiyete ait herhangi bir diğer kısıtlama tedbirleri uygulanamaz. Serbest Bölge yatıcımcıları, hissedarları ve tüzel kişileri, Bölgeye yatırım yapmak ve faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarını hiç bir kısıtlama olmaksızın yurtdışına göndermek, ayın zamanda, herhangi bir dövizle işlem yapmak hakkına sahiptir.


Kaynak: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Kararı
Yayımlayan: Bakü Ticaret Müşavirliği