Bahreyn Büyüme Potansiyeli En Yüksek Piyasalar Arasında

04 Ekim 2019

Bahreyn Büyüme Potansiyeli En Yüksek Piyasalar Arasında

Standard Charter Bank’ın 66 ekonomi üzerinde 12 kritere göre yaptığı Trade20 çalışmasında Bahreyn küresel ticaretin yükselen yıldızları arasında sayılmıştır. Raporda Bahreyn’in ekonomisini çeşitlendirmede lider olduğu belirtilmiş; ülke ekonomisini uzun vadede petrol bağımlılığından kurtarmadaki ve finans ve hizmetler sektörlerini geliştirmedeki başarısı vurgulanmıştır. Raporda diğer taraftan Umman ve Bahreyn’in ekonomilerini çeşitlendirmeyi önceliklendirmesi gerektiği belirtilmiş ve düşük petrol rezervlerine ve artan borçlarına dikkat çekilmiştir. Raporun potansiyeli yüksek 20 ülke sıralaması şöyledir : Fildişi Sahili, Hindistan, Kenya, Çin, İrlanda, Vietnam, Endonezya, Tayland, Umman, BAE, Hong Kong, Rusya, Gana, Sri Lanka, Bahreyn, Singapur, İsviçre, Şili, Türkiye.

Kaynak : www.gdnonline.com