“İran ile Avrasya tercihli ticaret, 27 Ekim’de uygulamaya geçecek.”

22 Ekim 2019

“İran ile Avrasya tercihli ticaret, 27 Ekim’de uygulamaya geçecek.”
 
Ticaret İşlerinden Sorumlu Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Muderes Khiyabani, İran’ın Avrasya Ekonomik Birliğine katılması ile ilgili, “İlk adımda, hedefimiz tercihli ticaret mutabakat zaptının yürürlüğe girmesidir, diğer aşamalarda ise sözkonusu Birliğe üye olmayı düşünüyoruz. “İran-Avrasya Ekonomik Birliği arasında ticaret serbest bölgesi düzenlemeleri geçici mutabakat zaptı” 862 ürünü kapsamaktadır. Bundan 502 ürün Avrasya’nın İran’a imtiyaz sağladı ve diğer 360 ürün ise İran’ın Avrasya Birliğine imtiyaz sağladığı ürünlerdir.” dedi.

Kaynak: Arman-e Melli