İran İthalat Rejimindeki Değişiklikler

08 Eylül 2020

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları uygulamaya başlayacağını açıklamasının ardından İran tarafından ithalat rejimi kapsamlı bir şekilde değiştirilmiş, ithalata konu ürünler dört kategoriye ayrılmış,
 

  • birinci gruptaki ürünlere resmi kurdan,
  • ikinci gruptaki ürünlere NIMA kurundan,
  • üçüncü gruptaki ürünlere SANA kurundan döviz tahsis edileceği belirtilmiş,
  • dördüncü kategorideki ürünlerin ithalatı ise yasaklanmıştı.
 
Zaman içinde ürün gruplarına ilişkin kapsamlı değişiklikler olmuş ve bazı ürünlerin listedeki yerleri değiştirilmiş, döviz tahsisleri de buna göre yeniden yapılandırılmıştı.
 
Bu defa, İran Ticaret, Sanayi ve Madenler Bakanlığı Ticaret Geliştirme Kurumu’na bağlı faaliyet gösteren haber ajansından elde edilen bilgiye göre, İran ithalat rejiminde halihazırda
 
  • birinci grup ürünlere resmi kurdan (06/09/2020 tarihinde 1 ABD Doları=42.000 IRR),
  • ikinci grup ürünlere ürünün niteliğine göre NIMA ve SANA kurundan döviz tahsis edileceği bildirilmiş (06/09/2020 tarihinde NIMA Kurunda 1 ABD Doları=206,649 IRR; aynı tarihte SANA Kurunda 1 ABD Doları=225,060 IRR),
  • üçüncü grup ürünlerin bulunduğu liste ikinci ve dördüncü gruba dağıtılarak lağvedilmiş,
  • dördüncü grup ürünlerin bulunduğu liste ise yasaklı olarak kalmaya devam etmiştir.

 
İkinci grup ürünlere yapılacak döviz tahsislerinin ise, 21-27 (Örneğin 2. Grup 1. Kategori 21 Kodu almaktadır.) olarak gruplandırıldığı, ülke ithalatında önem arz eden ürünlerin döviz tahsisinin 21’den 27’ye doğru önceliklendirildiği, öncelikli gruplara en hızlı şekilde döviz tahsis edildiği, döviz gruplarının her hafta bir komisyon tarafından değerlendirilerek yeniden gruplama yapıldığı anlaşılmaktadır.
 
Öte yandan, yasaklı ürün listesinin eski uygulamada 6’lı GTİP bazında olduğu görülürken, yeni uygulamada 8’li GTİP bazında olduğu anlaşılmıştır. Adıgeçen listelerin önceki uygulamadan farklı olarak Latin rakamları ile GTİP kodlarının listelere yazıldığı görülmektedir. Listelerin yayınlanmış olmasına rağmen zaman içinde listelerdeki ürünlerin yerlerinin değiştirilebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Bilgilerine ve Bakanlığımız internet sitesindeki https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-asya/iran/raporlar/musavirlik-raporlari bağlantısında “B. İran’ın İthalat ve Kambiyo Düzenlemeleri” kısmına yüklenmiştir.

Firmalarımıza saygıyla duyurulur.

Tahran Ticaret Müşavirliği