İran’ın Küresel Rekabetçilik Endeksi’ndeki Yeri 10 Sıra Geriledi

22 Ekim 2019

İran’ın Küresel Rekabetçilik Endeksi’ndeki Yeri 10 Sıra Geriledi
 
İran’ın Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan Küresel Rekabetçilik Endeksindeki yeri 10 sıra geriledi. İran’ın bahsekonu endeksteki puanı 100 üzerinden 53 oldu. Böylece İran, Endekste ele alınan 141 ülke arasında 99. sırada yer aldı.
 
Endekste 12 tema ve bu temalara bağlı göstergeler bulunmakta. Her gösterge 0 ile 100 arasında bir ölçeğe sahip. “0” yaklaştıkça ülkenin rekabetçiliği azalırken, “100”e yaklaştıkça ülkenin rekabetçiliği artmakta. 141 ülkenin ortalama skoru 60,7 iken, İran’ın skoru yukarıda da belirtildiği gibi 53 oldu.
 
Endeksteki 12 tema kurumlar; altyapı; bilgi-işlem altyapısı uyumu; makroekonomik istikrar; sağlık; beceriler; ürün piyasası; iş piyasası; finansal sistem; pazar büyüklüğü; iş dünyası dinanizmi ve inovasyon kapasitesinden oluşuyor.
 
İran’ın belirtilen temalardaki göstergeleri aşağıda analiz ediliyor.
 
Kurumlar
 
İran bu temada 42,5 puanla 120. sırada yer almıştır. En iyi performansı, 16. sırada yer aldığı “enerji verimliliği düzenlemesi”, en kötü performansı ise 137. sırada yer aldığı “hissedar yönetimi”nde kaydedilmiştir.
 
Altyapı
 
İran, 64,8 puanla altyapı temasında 80. sırada yer almıştır. En iyi performansı “nakliye bağlantısı” (41. sırada); en kötü performansı ise “hava taşımacılığı hizmetlerinin verimliliği” (132. sırada) alanında kaydedilmiştir.
 
Bilgi-İşlem Altyapısı Uyumu
 
İran bu temada 50,8 puanla 84. sırada yer almıştır. Bu temadaki en iyi performansı “internet kullanıcılarının sayısı” (68. sırada) iken, en kötü performansı ise “fiber internet aboneliklerinde” (125. Sırada) göstermiştir.
 
Makroekonomik İstikrar
 
İran’ın bu temadaki performansı 52,2 puanla 134. sırada yer almak olmuştur. Enflasyondaki sırası 141 ülke arasında 135 iken, borç dinamikleri göstergesindeki sırası ise 64’tür.
 
Sağlık
 
İran’ın sağlık temasındaki sırası 80,4 puanla 141 ülke arasında 72.lik olmuştur.
 
Yetenekler
 
 
İran’ın bu temadaki puanı 57,8; sırası ise 141 ülke arasında 92’dir. İran, alt göstergelerden okul yaşamı beklentisinde 57. sırada iken,  mezunların becerilerinde ise 136. sıradadır.
 
Ürün Piyasaları
 
İran’ın bu temadaki performansı 41,6 puanla 133. sırada yer almak olmuştur. Gümrük tarifelerinde alt göstergesinde 141. sıradadır.
 
İş Piyasaları
 
İran, bu temada 41,3 puanla 141 ülke arasında 140. sırada yer almıştır. Yabancı işçileri istihdam etmede İran, 139. sırada yer almaktadır. İşçi haklarında ise 93. sıradadır.
 
Finansal Sistem
 
İran’ın bu temadaki performansı 47,5 puanla 123. sırada yer almak olmuştur. Özel sektöre ülke içinden sağlanan kredilerde 53. sırada;  bankaların risk/sermaye yeterlilik oranlarında 141. sıradadır.
 
Pazar Büyüklüğü
 
83 milyonluk nüfusuyla İran, bu temada 74,1 puanla 21. sırada yer almıştır. Toplam iç üretimde 18. sırada, ithal mal ve hizmetlerde ise 138. sıradadır.
 
İş Dünyasının Dinanizmi
 
İran’ın bu temadaki performansı 44,3 puanla 132. sırada yer almak olmuştur. Yeni iş kurma göstergesinde 32. sırada yer alan İran, girişimci risklere ilişkin davranışlarda ise 138. sırada yer almıştır.
 
İnovasyon Kapasitesi
 
İran’ın bu temadaki performansı 38 puanla 71. sırada yer almak olmuştur. Araştırma kuruluşlarının yetkinliği göstergesinde 15. sırada yer alan İran, çok-paydaşlı işbirliklerinde ise ise 134. sırada yer almıştır.
Kaynak: Financial Times, 20/10/2019