Nima Sisteminde Döviz Fiyat Tavanı Kaldırıldı

15 Eylül 2020

İran’da ihracatçının ihracat gelirinin belirli oranlarını NİMA sistemine yatırması ve ithalatçının da bu sistemden döviz temin etmesi uygulaması bulunuyor.

En son yapılan düzenlemeyle NİMA sisteminde döviz fiyat tavanı kaldırıldı. Buna göre ikincil piyasadaki döviz kuru arz ve talep bazında işlem görecektir. Bu durumda ihracatçılar ve ithalatçılar tamamen anlaşılmış bir ortamda anlaşma yapabilecektir. Bahsekonu politika Nima'da döviz arzını artırmak amacıyla yürürlüğe konulmuştur.

İncelemeler, Nima'nın serbest piyasa fiyatına oldukça yakın olduğunu göstermektedir. Son günlerde İran Merkez Bankası Nima'ya günlük yaklaşık 100 milyon dolar enjekte etmekte, ancak buna rağmen döviz arzı talepten az olmaktadır. Merkez bankası, büyük ihracatçıların ihtiyaçlarını karşılamak için fiyatları müdahale ederek arz tarafını güçlendirmeye çalışıyor.

Kaynak: Tejarat News