Yasaklı Ürünlerin İthalatı, Koşullu Olarak Serbest Bırakıldı.

08 Ocak 2019

Yasaklı Ürünlerin İthalatı, Koşullu Olarak Serbest Bırakıldı.


İran İthalat Rejiminde ithalat yapılacak ürünler 4 gruba ayrılmış olup, 4. Grupta İran’ın toplam ithalatının %8’ine denk gelen ve ithalatı yasaklanmış olan 1.339 ürün bulunmaktadır. 6 Ocak 2019 tarihinde yapılan değişiklikle 42 ürün listeden çıkarılmış olup, adıgeçen listedeki ürün sayısı 1.292’ye düşürülmüştür. Güncellenen yasaklı ürünler listesi Ticaret Bakanlığı internet sitesine yüklenmiştir.

İran Gümrük İdaresi’nin yeni kararına göre, 4. Grup’taki ürünlere uygulanan yasak, ülkenin serbest ve özel ekonomik bölgelerine koşullu olarak kaldırılmıştır. Yeni yönetmeliğe göre, 1.339 maddelik Yasak Ürünler Listesi ilan edilmeden önce sipariş kaydı yapılıp tescil edilmiş olan 4. gruba ait malların serbest ve özel ekonomik bölgelere ithalatına izin verilmiştir.