"2018 Yılı Kasım Ayı itibarıyla İtalyan Ekonomisi’nin Görünümü.”

15 Ocak 2019

Geçtiğimiz haftalarda, küresel ekonomi, ülkeler arasında artan heterojenlikler ile birlikte, belirgin bir yavaşlama sinyali sergilemiştir. Brexit’in yol açtığı belirsizlikler ile birlikte, Çin ile AB arasında gümrük vergileri konusundaki gerginliklerin devam etmesinin yarattığı etkiler bu yavaşlamanın temel sebepleri arasındadır.

Nitekim, son dönemde İtalyan imalat sanayi sektörünün gidişatı, üretim seviyelerinde yaşanan zorluk sürecini teyit eder niteliktedir.

İstihdam önceki aylardaki seviyesini korurken, işsizlik oranı az da olsa azalmıştır. “Geçici” süreli isthdamdaki artışın etkisiyle istihdam  kriz öncesi dönemdeki seviyelere dönerken, işsizlik oranındaki azalmanın daha ağır olduğu görülmektedir.

Diğer yandaa, enerji ürünleri fiyatlarındaki azalma AB’nde ve İtalya’da enflasyonun güçlü bir şekilde yavaşlamasına yol açmıştır. Enerji haricindeki tüm ürün gruplarında aradaki fark İtalya’nın lehine durumdadır.

2018 yılı Aralık ayı itibaryla, tüketici güven endeksi (tüm kategorilerde) azalmış olup, işsizlik konusundaki beklentiler artmıştır. Aynı dönemde, şirketlerin güven endeksi, parekende ticaret haricindeki tüm ekonomik sektörlerde kötüleşmiştir. Ön göstergeler, İtalyan ekonomisinin zayıf döngü sürecinin devam edeceğine ve yeni  bir gerilemeye işaret etmektedir.

Kaynak: Istat Aylık Nota 11.Baskı – 12 Ocak  2019.