“2018 Yılının Dördüncü Çeyreği İtibarıyla İtalya’nın Ekonomik Verileri”

20 Mart 2019

2010 yılı referans alınarak zincirleme hesaplanan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, 2018 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre,  %-0,1 oranında gerileyen GSYİH,  2017 yılının aynı dönemine göre bir değişiklik kaydetmemiştir.

31 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan verilere göre, konjönktürel bazda, GSYİH %-0,2 negatif bir değişim gösterirken, eğilimsel bazda %+0,1 oranında bir artış kaydetmiştir.

2018 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, 1 gün az olan iş günü sayısı, 2017 yılının aynı dönemine göre 2 gün fazladır.

2019 yılı için GSYİH değişim oranı %-0,1’dir.

2018 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, iç talebi oluşturan belli başlı unsurların artış kaydettiği görülmektedir: Nihai tüketim %+0,1; sabit brüt yatırımlar %+0,3; ithalat %+0,7 ve ihracat ise %+1,3 artmıştır.

Stoklardan arındırılmış iç talebin GSYİH’ya katkısı %+0,1 olmuştur: Hem ailelerin ve özel sektör harcamaları hem de sabit brüt yatırımlar %+0,1 oranında artarken, kamu idarelerinin GSYİH’ya katkısı hiç olmamıştır. GSYİH değişimi üzerinde  stoklardaki değişim %-0,4 ile “negatif” bir etki yaratırken, net dış talebin katkısı %+0,2 ile  “pozitif” olmuştur.

Tarım (%-1,1), sanayi (%-0,5) ve inşaat (%-0,4) sektörlerinden elde edilen katma değer ise konjönktürel bazda “negatif” olurken, hizmet sektöründen elde edilen katma değer %+0,1 artmıştır.

2018 yılının dördüncü çeyreğinde GSYİH, bir önceki çeyreğe göre, cari bazda %+0,3 oranında artış kaydederken, buna karşılık deflatör %+0,4 artmıştır. Yine aynı dönemde, GSYİH’daki eğilimsel bazdaki artış  cari fiyatlara göre %+0,9 olurken, deflatördeki artış  %+0,7’dir.

2018 yılının dördüncü çeyreğinde, istihdam ünite bazında, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe (% -1,7), inşaat haricindeki sanayi sektöründe (% -0,2) ve hizmet sektöründe  (-0,1) azalırken, inşaat sektöründe % +1,1 oranında artmıştır. Bağlı çalışanlarda kişi başına düşen gelir konjönktürel bazda %+0,2 oranında artmıştır. Sözkonusu artış, tarım ve hizmet (%+0,5) ile inşaat (%+0,1) sektörlerindeki artışlardan kaynaklı olurken,  sanayi sektöründe kişi başına düşen gelir %-0,5 oranında bir azalma kaydetmiştir.

Kaynak: Istat Flash IV Üç Aylık Dönem – 05 Mart 2019.