• “İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2018 Yılı Kasım Ayı İtibarıyla Dış Ticaret Verilerini ve İthalat Fiyat Endeksini Açıkladı.”

28 Ocak 2019

2018 yılı Kasım ayında her iki ticaret akışı konjönktürel bazda (bir önceki aya göre) bir gerileme göstermiştir. Bu gerileme ithalatta daha belirgin (%-2,2) olurken, ihracattaki azalma (%-0,4) ithalata göre daha sınırlı düzeyde olmuştur. 2018 yılı Kasım ayında ihracatta kaydedilen konjönktürel düşüş, AB ülkelerine yönelik ihracattaki azalmadan (%-1,3) kaynaklı olurken, AB dışı ülkelere yönelik ihracat (%+0,6) sınırlı da olsa da artış kaydetmiştir.
 
2018 yılı “Eylül-Ekim-Kasım” üç aylık döneminde ise, bir önceki döneme göre, ihracat azalırken (%-0,5), ithalat artmıştır (%+1,0).
 
2018 yılı Kasım ayında eğilimsel olarak yıllık bazdaki ihracatta kaydedilen %+1 oranındaki artış, hem AB (%+1,4) hem de AB dışı ülkelere (%+0,4) gerçekleştirilen ihracat artışından kaynaklanmıştır. İthalat artışına (%+3,4) ise, AB dışı ülkelerden yapılan ithalattaki güçlü artış (%+10,1) etkili olmuştur.
 
2018 yılı Kasım ayında ihracatta kaydedilen yıllık bazdaki eğilimsel artışa ilaç sanayi ürünleri, kimyasal ve tıbbi kimyasallar ve botanik ürünleri (%+16), bilgisayar, elektronik ve optik aletler (%+18,4), hazır giyim ve deri/kürk ürünlerinin (%+12,8) katkısı olumlu olmuştur. Aynı dönemde, yıllık bazda, otomotiv (%-16,2) ve otomotiv haricindeki taşımacılık araçları (%-8,7) ihracatında düşüş kaydedilmiştir.
 
Yıllık bazda, ihracat artışı üzerinde olumlu etki yaratan ülkeler; ABD (%+15,8), İspanya (%+5,1), Avusturya (%+7,6), Hollanda (%+4,9) ve Çin (%+3,3) olmuştur.
 
2018 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracatta eğilimsel artış ise, %+3,5 düzeyindedir. Söz konusu artış, tekstil ürünleri, hazır giyim, deri ve aksesuarları (%+3,6), makina ve tesisat haricindeki metal ve metal bazlı ürünler (%+5,7), otomotiv haricindeki taşımacılık araçları (%+6,3), ilaç sanayi ürünleri, kimyasal ve tıbbi kimyasallar ve botanik ürünleri (%+8), deri/kürk ürünleri dahil olmak üzere hazır giyim ürünleri (%+3,7) ihracatında kaydedilen artışa bağlıdır.
 
2018 yılı Kasım ayında ticaret fazlası, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 825 milyon Avro gerilemiştir[1]. 2018 yılının ilk onbir aylık döneminde ise, dış ticaret fazlası +36.143 milyon Avro[2] olarak kaydedilmiştir.
 
2018 yılı Kasım ayında ithalat fiyat endeksi, bir önceki aya göre %-1,2 azalırken, yıllık (eğilimsel) bazda %+3,1 oranında artmıştır.
 
Kaynak: Istat  Flash –  17 Ocak 2018.   
 


[1] Dış ticaret fazlası, 2017 Kasım ayındaki +4.668 milyon Avro değerinden 2018 yılı Kasım +3.843 milyon Avro değerine inmiştir.
[2] Enerji ürünleri dahil net dış ticaret fazlası +73.672 milyon Avro’dur.