EBRD: Karadağ büyümesindeki yavaşlamanın sebebi büyük yatırım projelerinin tamamlanması

04 Kasım 2019

Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD), Karadağ'da bu yıl beklenen ekonomik büyümedeki yavaşlamanın başta otoyol inşaatı olmak üzere temel olarak büyük yatırım projelerinin tamamlanması ve potansiyel olarak dış talebin azalmasından kaynaklandığını belirtti.

EBRD Orta ve Güney Doğu Avrupa Genel Müdürü Charlotte Ruhe, en son tahminlerine göre, EBRD'nin geçen seneki yüzde 5,1'lik artıştan sonra bu yıl Karadağ'da yüzde 2,8, 2020'de ise yüzde 2,6 büyüme beklediğini dile getirdi.


“Ancak, bu, 2019-2021 Hükümetleri Ekonomik Reform Programından olanlar da dahil olmak üzere diğer tahminlerle aynı doğrultuda. Beklenen yavaşlama, temel olarak büyük yatırım projelerinin, esas olarak otoyol inşaatının ve Avrupa Birliği ekonomisinin yavaşlaması nedeniyle muhtemel dış talebin zayıflamasından kaynaklanmaktadır ”dedi.

Karadağ'da hangi ekonomik sektörün ekonomik büyümeyi hızlandırabileceği sorusuna cevap vererek, enerji, ulaştırma ve altyapının yanı sıra özel sektörün de EBRD'nin yatırım yaptığı başlıca alanlar olduğunu söyledi.

Ruhe, “60 milyondan fazla kümülatif yatırımla 600'den fazla proje imzalarken toplam yatırım 1 milyar Euro'yu aştı.” dedi.

Ruhe’ye göre, EBRD yenilenebilir enerji kaynakları alanında, özellikle rüzgar ve güneş enerjisi ile enerji verimliliğinde iyi bir yatırım potansiyeli görüyor.

Ruhe, "Mülkiyet ve turizm de, bu sektörün gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 25'ini oluşturduğu göz önüne alındığında mükemmel beklentiler sunuyor."

Azgelişmiş kırsal alanların turizm endüstrisinin gelişmesinden faydalanmasını sağlamak için farklı bir projenin turizm ve tarım arasındaki bağı güçlendirdiğini söyledi.

Ruhe, “Altyapıya, ülke ile bölge arasındaki daha iyi bağlantılara ve özel sektörün gelişmesine, özellikle ekonominin bel kemiği olan küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanacağız” dedi.


Kaynak: Karadağ Haber Ajansı MİNA
Yayımlayan : Podgoritsa Ticaret Müşavirliği