Rusya’da İthalat, Gıda Yoluyla Düşüşünü Aşmaya Çalışıyor

15 Mayıs 2019
Dış ticaretin görünümü
 
Federal Gümrük İdaresi istatistiği, Nisan 2019’da, yıllık bazda %5 oranında ithalat artışı kaydetmektedir. Bahse konu artış bir süredir devam eden durgunluktan sonra ortaya çıkmıştır. Yılın ilk çeyrek döneminde ise ithalatın azalma oranı %2,9 olarak kaydedilmiştir. Raiffayzen Bankası uzmanı Stanislav MURAŞOV’un ifade ettiklerine göre, her şeyden önce, Nisan ayındaki artış yatırım malları ithalatından (yıllık rakamlara 2,4 puan artış kaydedilmiştir) ve kimyasal ürünlerin ithalatından (artı 1,2 puan) bahsedilmektedir.Makroekonomi Analizi ve Kısa Vadeli Tahmin Merkezi tarafından yapılan hesaplamalara göre, ithalatın yükselişi Nisan’dan önce başlamıştır. Mevsim etkisi hesaba katarak, bir yıl kadar süreli olan durgunluktan sonra, 2019 Mart ayında göstergeler artmaya başlamıştır. İthalatın yükselmesindeki ana sebep %2 oranda gıda ithalatındaki bir ay içinde gerçekleştiren artış olduğu belirtilmektedir. Bununla beraber, makine ve ekipman ithalatındaki artış %0,6 olarak kaydedilmektedir. İthalatın diğer bileşenleri ya azalmış ya da durmuştur. Makroekonomi Analizi ve Kısa Vadeli Tahmin Merkezi uzmanı Elena ABRAMOVA, şaşırtıcı bir şekilde, Rublenin güçlenmesi ithalatın artırmasını hiç etkilemediğini ve kaydedilen ithalatın artışının bir eğilim olarak algılanmayacağını ifade etmiştir. 

MURAŞOV’un yaptığı değerlendirmelere göre, ithalatın büyüme tempoları Mayıs-Haziran aylarında devam ederse, yılın ikinci çeyreğinde söz konusu büyüme oranı %2,5 olarak kaydedilecektir. İç talebin zayıf olması ile beraber ithalatın sabit olarak büyümesi çok şüphelidir. Genel olarak, Mayıs Kararnamesi politikası genişleme karakteri taşımadığı durumda ithalata bağlı olan yatırım eğilimi iki yılda ortaya çıkacaktır. Başka bir deyişle, devlet yatırımının ithalatın büyümesine etkisi bu yılın dördüncü çeyreğinden daha erken beklenmemektedir. Bahse konu etkinin sonucunda ise ithalatın yıllık ancak %1-2 olarak artması tahmin edilmektedir.    

2019 yılın ilk çeyreğinde, ithalatın artışı %1,4’e kadar yavaşlamış ve ithalatın perspektifleri kötüleşmiştir. Söz konusu nedenlerin Rubleyi ve Rusya ekonomisinin büyümesini olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektir.  

Kaynak: Kommersant Gazetesi
Yayımlayan: Novorossisk Ticaret Ataşeliği