Bloomberg Inovasyon Endeksinde Şili 58. Sırada

31 Ocak 2019

Şili 2019 yılı Bloomber Inovasyon Endeksinde 60 ülke arasında 58. sırada yer aldı. Bu yıl listede  Güney Kore, Almanya ve  Finlandiya ilk 3 sırayı alan ülkeler oldu. Endeks sıralamasına etki eden faktörlerden Şili'nin en iyi değerlendirildiği alt kategori GSYİH'dan alınan pay itibarıyla, ınovasyona  yapılan yatırımlar (crecimiento  de la inversion en I+D) oldu.

Yayımlayan: Santiago Ticaret Müşavirliği
Kaynak: El Mercurio