ŞİLİ-2018 YILINDA DIŞ TİCARETE İLİŞKİN GELİŞMELER

26 Şubat 2019

Şili Dış Ekonomik İlişkiler Direktörlüğü (Direccion General de Relaciones Exteriores-DIRECON) 2018 yılında dış ticaret hacminin bir önceki yıla göre %11,5 artarak 149,6 Milyar ABD Doları olduğunu açıklamıştır.  Dış ticaret hacmi, 2018 yılında, 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesine erişmiştir. 2018 yılında  %9 artan ihracat 75.4 Milyar Dolar olurken,  ithalat bir önceki yıla göre  %14 artışla, 74.1 Milyar Dolar olmuştur.
 
Bir madencilik ülkesi olan Şili’de, bakır fiyatlarında yıllık %5,9  oranındaki artışın da etkisiyle, bir önceki yıla göre %4,7 artan bakır ihracatı 36,4 Milyar düzeye yükselerek en büyük ihraç kalemi olmuştur. Bununla birlikte, ihracattaki artışa  en büyük katkı tarım ve sanayi sektörlerinden gelmiş, 2018 yılında, %15’i meyve ihracatındaki artış kaynaklı olmak üzere, tarım ve balıkçılık sektörü  kaynaklı ihracat %13, en büyük artış kağıt ve selüloz sektörü olmak üzere,  sınai ürünleri ihracatı %29 oranında artmıştır.
 
Toplam dış ticaret hacminin %94.6’sını  (141.5 Milyar ABD Doları), STA partneri ülkeler ile olan ticaret teşkil etmektedir. STA partneri ülkeler kaynaklı ithalat  ve ihracat, sırasıyla, toplam ithalat ve ihracattan, %94,5 (70,1 Milyar ABD Doları) ve %94,6 (71,4 Milyar ABD Doları) pay almıştır.
 
Çin, 2018 yılında da Şili’nin  büyük ticaret partneri olmuştur. Şili, toplam dış ticaretinin %30’unu (42,7  Milyar Dolar) Çin ile  gerçekleştirirken, dış ticaret hacminden en çok pay alan diğer ülkeler, ABD (%17), AB (%14)  ve toplam %20 pay ile (MERCOSUR, Pasifik İttifakı Ülkeleri,  Ekvator, Bolivya dahil)  bölge ülkeleridir.
 
En büyük ihraç pazarı olan Çin’e ihracatta yıllık bazda yaşanan artış %32 ile rekor seviyeye erişmiştir. Çin’e yapılan ihracat toplam ihracattan %33,5  pay alarak 25.2 Milyar ABD Doları olmuştur.
             
2018 yılı ihracat verileri kapsamında, diğer önemli ihraç pazarları ABD (toplam ihracatın %14’ü, 10,3 Milyar ABD Doları) ve  AB (toplam ihracatın %12’si, 8,7 Milyar Dolar) ve Japonya (toplam ihracatın %9,3’ü; 7 Milyar Dolar) olmuştur. Öte yandan, en büyük ihracat artışı, Çin (%32), EFTA (%29) ve Tayland (%24)’a yönelik ihracatta yaşanırken, Malezya (%41), Hindistan (-%39)  ve Kanada (-%25) pazarlarına ihracatta daralma yaşanmıştır.

Yayımlayan: Santiago Ticaret Müşavirliği
Kaynak: DIRECON