Şili-Ekonomik Büyüme Öngörüleri

26 Şubat 2019

 
Şili Merkez Bankası tarafından 5 Mart tarihinde açıklanacak Ocak ayı aylık Ekonomik Faaliyet Endeksi (El Indicador IMACEC) öncesi yayımlanan öncü göstergeler  (indicadores lideres) çerçevesinde ekonomik büyümenin belirtilen ay itibarıyla ortalama  %2,8, ilk çeyrek itibarıoyla ise %2,6  olacağı belirtiliyor.

Şili Sanayiciler Federasyonu (SOFOFA) ise 2019 yılı büyüme beklentisini %3-%3,5 olarak açıkladı. Devam eden yapısal reformlara  (vergi reformu, sosyal güvenlik ödemeleri sistemine ilişkin süreç  gibi) ilişkin yasal süreçteki belirsizliğin, daha önce %3,9 olarak açıklanan beklentinin aşağıya çekilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan  2019 yılına ilişkin Şili Merkez Bankası büyüme beklentisini, %3,25-4,25 olarak açıklarken, Şili Maliye Bakanlığının büyüme  tahmini %3,5 düzeyinde.

Yayımlayan: Santiago Ticaret Müşavirliği
Kaynak: El Mercurio