Slovakya'da Şubat Ayı İtibariyle Elektronik Menşe Şahadetnamesi Uygulamasına Geçiliyor.

10 Şubat 2021

Slovakya Sanayi ve Ticaret Odası (SCCI) Şubat ayı itibariyle tercihsiz ticaret kapsamında Slovakya'da elektronik menşe şahadetnamesi uygulamasına başlandığını duyurmuştur. Yeni sistem, SCCI bünyesindeki belgeyi veren makamlar tarafından uygulanmaya başlanacaktır. Yeni elektronik form, beyaz kağıda renkli olarak basılacak ve yalnızca e-belge (pdf formatında) olarak teslim edilecektir. Belgenin geçerliliğinin teyit edilebilmesi amacıyla sertifikanın üzerinde bir kare kod yer alacaktır. Pdf formatındaki belge üzerindeki çerçeve alanının tamamı güvenlik simgesi olarak guilloche içerecektir. Geçiş süresi zarfında mevcut basılı form (kare kod içermek kaydıyla) bir süre daha kullanılabilecektir. 

Kaynak: Slovakya Sanayi ve Ticaret Odası
Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği