Davranışsal Kamu Politikalarında Akademi İşbirliğine Devam: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Nudge Bootcamp

3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin katılacağı Ürün Güvenliği Farkındalığının Artırılması temalı bir Nudge Bootcamp düzenleniyor.

26 Nisan 2019

Türkiye’nin ilk Davranışsal Kamu Politikaları Dairesini bünyesinde bulunduran Bakanlığımız, davranış bilimleri konusunda akademi dünyası ile kurulan işbirliğine Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile devam ediyor.

3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile akademisyenlerimizin katılacağı Ürün Güvenliği Farkındalığının Artırılması temalı bir Nudge Bootcamp düzenleniyor.

Bootcamp ile Bakanlığımız tarafından önümüzdeki dönem yürütülecek projelere akademisyenlerimizin katkısı alınırken, üniversite öğrencileri nezdinde davranışsal ekonomi ile ilgili farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Program kapsamında, öğrenciler davranış bilimleri konusunda bilgilendirilecek ve öğrencilerden Bakanlığımızın önümüzdeki dönemde Tüketicilerde Ürün Güvenliği Farkındalığının Artırılması konusunda yürüteceği çalışmalara davranış bilimleri ışığında proje önerileri hazırlaması beklenecektir.