Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

29 Nisan 2021

Ticaret Bakanlığı firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurt sathında Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenliyor.

2020 yılı Mart ayına kadar yüz yüze olarak yerinde gerçekleştirilen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri organizasyonları COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde online olarak devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda İstanbul Sanayi Odası (İSO) eğitim organizasyonu ile İstanbul’da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 17-18 Mayıs 2021 tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecektir.
 
Seminerler;
 
Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri (17 Mayıs 2021),
Ticaret Bakanlığı tarafından İhracatta Uygulanan Destek Programları (17 Mayıs 2021),
İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (17 Mayıs 2021),
Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu (18 Mayıs 2021),
Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları (18 Mayıs 2021),
Ticarette Teknik Engeller (18 Mayıs 2021),
7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (18 Mayıs 2021),
Türk EXİMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları (18 Mayıs 2021) ve
E-Ticaret / E- İhracat Uygulamaları (18 Mayıs 2021) konularını kapsamaktadır.

Ticaret Bakanlığınca, 2020 yılında 75 ilde, 17 işbirliği kuruluşu ile 45 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenmiş ve bu seminerlere 4.131 kişi katılım sağlamıştır.
 
2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 10 işbirliği kuruluşu ile 24 ilde gerçekleştirilen 20 online Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerine 3.626 kişi katılım sağlamıştır.
 
2021 yılında video konferans yöntemiyle 55 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.