E-Tebligatlara Erişim Hakkında Bilgilendirme

09 Ağustos 2019

“Bakanlığımız tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurmuş olduğu e-tebligat sistemine kayıtlı mükelleflere bu sistem aracılığı ile gönderilen tebligatlar, İnternet Vergi Dairesi  ([https://intvrg.gib.gov.tr)/%20/]https://intvrg.gib.gov.tr)/ “Diğer Kurum Tebligatları ve İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr)/E_TEBLİGAT bölümünde sunulmaktadır. E-tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılmaktadır.”